Avl og Sundhed

En Lhasa er en sund lille hund

Selvom Lhasaen er en sund hund, vælger de fleste opdrættere stadig at få dem undersøgt, for at være på den sikre side. De mest gængse undersøgelser er patella (knæer), HD (hofter) og AD (albuer). Til disse undersøgelser skal hunden være fylgt 1 år. 


Avlsrestriktioner:

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler.


Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Klubben for Små Selskabshunde’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

 1. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement. For eksteriørarrangement kontakt KSS telefon 40 72 47 59.
 2.  Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status 0. Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel og skal kun foretages én gang.

Etiske anbefalinger for opdrættere i Klubben for Små Selvskabshunde

Udover DKK's formelle regler vil KSS markere holdninger og aspekter vedrørende opdræt af hunde.

 1. Tæven bør min. være 15. måneder, når det første kuld fødes.

 2. Tæver over 8 år bør ikke anvendes i avlen.

 3. Tæven bør ikke parres oftere end i 2 på hinanden følgende løbetider. Derefter holdes en pause.
  En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år.
  Det er dog muligt at tage kuld nr. 6 på en tæve, eller benytte en tæve på over 8 år i avl, hvis der sammen med registreringsanmeldelsen indsendes en dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
  Det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene.

 4. Enhver opdrætter bør være bevidst om, at hunden er egnet til avl, hvad angår mental og fysisk sundhed.

 5. Enhver opdrætter bør undersøge, om der er mentale eller fysiske sundhedsproblemer i racen og tage hensyn hertil ved valg af avlsdyr. Er der tvivl om hundens avlsegenskaber, da undgå avl.

 6. Opdrættere skal påtage sig ansvaret for, at hvalpene får en god opvækst. At hvalpene vokser op med en god kontakt til mennesker. Hvalpene bør præges godt, så de bliver gode familiehunde.

 7. Opdrætteren bør være omhyggelig med salg af hvalpe, således at hvalpekøbere på bedste måde har indtryk og forståelse for racen.

 8. Opdrætteren bør på bedste måde vejlede hvalpekøberen om det ansvar, de påtager sig ved køb af en hund. Derunder også de økonomiske omkostninger, der naturligt følger med. Om der er den fornødne tid og lyst til hunden. At det er de voksne, der har ansvaret for hunden. At hunde kan være godt selskab for børn, men ikke er legetøj.

 9. Opdrætteren bør på en positiv måde informere om KSS og DKK.


Disse anbefalinger er fra den 21. Maj 2015

Eventuelt læs mere på Canis-Minor.dk